Anunţuri / Comunicate
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUINr. 2316/20.12. 2018 ANUNŢ Comun Groşii Ţibleşului, cu sediul în Groşii Ţibleşului, nr. 497, jud. Maramureş, în baza art. 58 alin.(2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUINr. 2317/20.12.2018 ANUNŢ Comun Groşii Ţibleşului, cu sediul în Groşii Ţibleşului , nr. 497 , jud. Maramureş, în baza art. 58 alin.(2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI Nr. 2212 / 7.12.2018 PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.12.2018 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI Nr. 2211 / 7.12.2018 PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.12.2018 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului
În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat…
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului