Anunţuri / Comunicate
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute la concursul/examenul organizat în data de 20.08.2018, pentru promovarea în grad profesional a doamnei Țicle Aurica Zorica consilier principal în cadrul Compartientului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului Conform art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu…
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi ale art. 62, alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI Nr. 1450 / 09.08.2018 PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20.08.2018 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1)…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI Nr. 1432 / 06.08.2018 ANUNŢ Privind organizarea examenului de promovare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului în gradul imediat superior celui deţinut
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului