Anunţuri / Comunicate
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI Nr. 1296 / 18.07.2018 Rezultatele finale obţinute de candidatul la concursul/examenul organizat în data de 16.07.2018 (proba practică) pentru promovarea în treapta profesională a domnului Miholca Liviu – muncitor calificat III în cadrul Compartimentului administrativ al Primăriei comunei Groșii Țibleșului
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI Nr.1295/ 18.07.2018 Rezultatele finale obţinute de candidatul la concursul/examenul organizat în data de 16.07.2018 (proba scrisă) pentru promovarea în treapta profesională a domnului Pop Ioan Adrian – inspector I în cadrul Compartimentului administrativ al Primăriei comunei Groșii Țibleșului În conformitate cu dispoziţiile art.…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI Nr. 1294/18.07.2018 ANUNŢ Privind organizarea examenului de promovare a unui funcţionar public din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului în gradul imediat superior celui deţinut Primăria comunei Groşii Ţibleşului organizează examen de promovare în gradul profesional , în conformitate cu prevederile art. 64 alin.(2) din…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI   REZULTATUL la examenului organizat pentru promovarea în treapta profesională a domnului Miholca Liviu – muncitor calificat III în cadrul Compartimentului administrativ al Primăriei comunei Groșii Țibleșului În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI REZULTATUL la examenului organizat pentru promovarea în treapta profesională a domnului Pop Ioan Adrian – inspector I în cadrul Compartimentului administrativ al Primăriei comunei Groșii Țibleșului În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui…
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului