Anunţuri / Comunicate
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI Nr. 861 / 7.05.2018 ANUNȚ Pentru suspendarea concursului/examenului de promovare a unui funcționar public din cadrul Primăriei comunei Groșii Țibleșului în gradul imediat superior celui deținut Având în vedere adresa nr. 25467/2018 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Primăria comunei Groșii Țibleșului anunță suspendarea…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI Nr. 688 / 13.04.2018 ANUNŢ Privind organizarea examenului de promovare a unui funcţionar public din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului în gradul imediat superior celui deţinut           Primăria comunei Groşii Ţibleşului organizează examen de promovare în gradul profesional, în conformitate cu prevederile art. 64…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţii la concursul / examenul organizat în data de 5.03.2018, pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului Conform art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLESULUI Rezultatul probei de interviu  a concursului / examenului organizat în data de 5.03.2018, pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi ale art. 62,…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLESULUI Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 5.03.2018, pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, dispoziţiile art. 60 alin. (2), art. 62…
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului