Hotărâri - 2017 ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.
Hotărârea nr. 34 / 2017 - privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Groşii Ţibleşului a terenului în suprafaţă totală de 11000 mp identificat prin CF nr. 97 nr. topo 3037/2/2/4/2/2/1, 3037/2/2/4/2/2/4/2, 3055/3/2/1 al localităţii Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 33 / 2017 - privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Groşii Ţibleşului a terenului în suprafaţă totală de 820 mp identificat prin CF nr. 97 nr. topo 3037/2/2/4/2/2/4/1 al localităţii Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 31 / 2017 - privind rectificare de buget nr. 3 pe anul 2017
Hotărârea nr. 30 / 2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii "AMENAJARE VALEA GORONESEI ŞI VALEA CIONTULUI AFLUENŢI AI RÂULUI SUCIU PE SECTORUL LOCALITĂŢII GROŞII ŢIBLEŞULUI, JUDEŢUL MARAMUREŞ"
Hotărârea nr. 28 / 2017 - privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
Hotărârea nr. 27 / 2017 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei din bugetul local al comunei Groşii Ţibleşului pentru Biserica Romano Catolică Groșii Țibleșului
Hotărârea nr. 26 / 2017 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei din bugetul local al comunei Groşii Ţibleşului pentru Biserica Ortodoxă Strâmba
Hotărârea nr. 25 / 2017 - privind distribuirea către populaţie a unităţilor de compostare individuală achiziţionate în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului