Hotărâri - 2017 ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.
Hotărârea nr. 24 / 2017 - privind stabilirea programului de funcţionare al agenţilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ pe raza administrativ teritorială a comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 23 / 2017 - privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 22 / 2017 - privind Stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru utilajele şi autovehiculele aparţinând Primăriei comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 21 / 2017 - privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei Folclorice ŢIBLEŞUL Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 20 / 2017 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 26.000 lei din bugetul local al comunei Groşii Ţibleşului pentru Parohia Ortodoxă Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 19 / 2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea unor premii elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială BEN CORLACIU Groşii Ţibleşului pentru participarea la concursuri/olimpiade şcolare naţionale şi interjudeţene
Hotărârea nr. 18 / 2017 - privind rectificare de buget nr. 2 pe anul 2017
Hotărârea nr. 17 / 2017 - pentru modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 50/13.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017Pentru modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 50/13.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Hotărârea nr. 16 / 2017 - privind aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar al comunei Groşii Ţibleşului pe anul 2016
Hotărârea nr. 15 / 2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ” în localitatea Groşii Ţibleşului , jud.Maramureş”
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului