Hotărâri - 2017 ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.
Hotărârea nr. 14 / 2017 - privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv BRADUL Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 13 / 2017 - privind rectificare de buget nr.1 pe anul 2017
Hotărârea nr. 12 / 2017 - privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului având ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, partea de sud a judeţului cuprinzând: LOT 1 : Zona 1 Sirbi si LOT 2 : Zona 4 Targu Lapus
Hotărârea nr. 11 / 2017 - privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Maramureş şi de adoptare a formei consolidate a acestuia
Hotărârea nr. 10 / 2017 - privind alegerea viceprimarului comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 9 / 2017 - privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
Hotărârea nr. 8 / 2017 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Groşii Ţibleşului pe anul 2017
Hotărârea nr. 7 / 2017 - Privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al comunei Groşii Ţibleşului, a domnului consilier local Miholca Valer,ca urmare a demisiei
Hotărârea nr. 6 / 2017 - privind identificarea topografică a unor imobile aparţinând domeniului public al comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 5 / 2017 - privind actualizarea valorii de inventar al unui imobil aflat în domeniul public al comunei Groşii Ţibleşului
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului