Hotărâri - 2017 ARHIVA DE HOTĂRÂRI
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului în anul 2017.
Hotărârea nr. 4 / 2017 - privind iniţierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 3 / 2017 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisă a pasunilor aparţinând domeniului public al comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 2 / 2017 - privind Acoperirea definitivă a deficitului pe anul 2016 din excedentul anilor precedenţi
Hotărârea nr. 1 / 2017 - pentru modificarea HCL nr. 50/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului