Hotărâri - 2018 ARHIVA DE HOTĂRÂRI
Hotărârea nr. 4 / 2018 - privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local care se vor realiza cu beneficiarii de ajutor social în anul 2018
Hotărârea nr. 3 / 2018 - privind reorganizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019 pe raza comunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş
Hotărârea nr. 2 / 2018 - privind reorganizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2018-2019 pe raza comunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş
Hotărârea nr. 1 / 2018 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica deschisă a pășunilor aparținând domeniului public al comunei Groșii Țibleșului
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului