Galeria foto
Comuna Groşii Ţibleşului
Comuna Groşii Ţibleşului a fost atestată documentar întâia dată în anul 1594, cu toate că existenţa umană în zonă datează cu mult înainte.
Tradiţie
Climatul de prietenie, respect şi înţelegere a locuitorilor stă mărturie a unităţii comunităţii din Groşii Ţibleşului. O confirmare a acestei realităţi sunt gesturile de solidaritate de la nivel local care au devenit tradiţii şi obiceiuri, contribuind la patrimoniul spiritual şi tradițional al comunei.
Turism
Zona în care este situată localitatea Groșii Țibleșului este înzestrată cu un cadru natural aparte, de o frumusețe aparte, datorată munților și întinselor păduri de foioase și brad, pământurilor roditoare și izvoarelor cu ape limpezi care oferă un spațiu numai bun pentru excursii,…
Viaţa religioasă
Cu o mare înrâurire asupra comunităţii din Groşii Ţibleşului, biserica este reprezentată în comună prin Crucea de pe vârful muntelui Ţibleş, sfinţită în data de 30 august 2014, și crucile de pe Valea Minghetului sfinţite în toamna anului 2013.
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului