MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de candidatul la concursul/examenul organizat în data de 26.11.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector de specialitate II - topograf

27 Noiembrie 2018 196
În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale :
Nr. crt. Funcţia contractuală / Instituţia Candidat Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Inspector specialitate II Oniga Mihai Bogdan 90,33 96,33 93,33 Admis

Afişat azi, 27.11.2018 ora 15.00 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte Miholca Ionel _________

Membrii
Perhaița Gianina Simona _________
Lucaci Bogdan Corneliu _________

Secretar comisie Pop Aurica Eugenia _________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.