MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale obţinute de candidatul la concursul/examenul organizat în data de 27.11.2018 (proba practică) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat III – muncitor întreținere

28 Noiembrie 2018 192
În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale:
Nr. crt. Funcţia contractuală / Instituţia Candidat Punctaj probă practică Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Muncitor calificat III – muncitor întreținere Cosma Vasile 86,00 94,00 90,00 Admis

Afişat azi, 28.11.2018 ora 16:30 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: Miholca Ionel _________

Membrii:
Perhaița Gianina Simona _________
Lucaci Bogdan Corneliu _________

Secretar comisie: Pop Aurica Eugenia _________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.