MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute la concursul /examenul organizat în data de 20.08.2018, pentru promovarea în grad profesional a doamnei Țicle Aurica Zorica consilier principal în cadrul Compartientului financiar contabil

22 August 2018 246
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI


Lista cuprinzând rezultatele finale
obţinute la concursul/examenul organizat în data de 20.08.2018, pentru promovarea în grad profesional a doamnei Țicle Aurica Zorica consilier principal în cadrul Compartientului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

Conform art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale ale concursului:
Nr. crt. Funcţia publică / Instituţia Candidat Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. consilier, clasa I, grad profesional principal
Primăria comunei Groşii Ţibleşului
Compartiment financiar contabil
ȚICLE AURICA ZORICA 98 99,66 197,66 ADMIS

Afişat azi, 22.08.2018, ora 12, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte – Manu Gabriela Sorina

Membru – Puț - Costin Eliza Ioana
Membru – Perhaița Gianina Simona

Secretar comisie: Pop Reghina Florina
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.