MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.12.2018 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil

07 Decembrie 2018 449
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI

Nr. 2212 / 7.12.2018

PROCES VERBAL

de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.12.2018 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului
Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare , comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului nr. 89/14.11.2018, a constatat că pentru funcţia de inspector asistent funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, nu s-a depus nici un dosar în termenul prevăzut de lege.

Încheiat astăzi 07.12.2018.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: MANU GABRIELA SORINA ____________

Membrii:
GHERGHEL CAMELIA ____________
ȚICLE AURICA ZORICA ____________

Secretar: POP REGHINA FLORINA ____________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.