MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20.08.2018 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

09 August 2018 221
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Nr. 1450 / 09.08.2018


PROCES VERBAL

de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20.08.2018 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și copletările ulterioare , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică de execuţie Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. ȚICLE AURICA ZORICA consilier principal Primăria comunei Groşii Ţibleşului ADMIS  


Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.08.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Afişat astăzi 9.08.2018, ora 12,00, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: MANU GABRIELA SORINA ____________

Membrii:
PUȚ - COSTIN ELIZA IOANA ____________
PERHAIȚA GIANINA SIMONA ____________

Secretar: POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.