MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.01.2019 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent - funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primărie

21 Ianuarie 2019 258
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI
Nr. 99/21.01.2019

PROCES VERBAL
de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.01.2019 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare , comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului nr. 99/20.12.2018, a constatat că pentru funcţia de inspector asistent funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului, nu s-a depus nici un dosar în termenul prevăzut de lege.
Încheiat astăzi 21.01.2019.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: MANU GABRIELA SORINA ____________

Membrii:
BUDA IOAN ____________
ȚICLE AURICA ZORICA ____________

Secretar: POP REGHINA FLORINA ____________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.