MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.01.2019 (proba scrisă), pentru pentru ocuparea postului de inspector asistent - funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului achiziții publice, ...

21 Ianuarie 2019 343
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI
Nr. 100/21.01.2019

PROCES VERBAL
de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.01.2019 (proba scrisă), pentru pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică de execuţie Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Pop Claudiu Adrian  inspector asistent Primăria comunei Groşii Ţibleşului RESPINS Art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la Primăria comunei Groşii Ţibleşului, birou nr. 4.

Afişat astăzi 21.01.2019, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: MANU GABRIELA SORINA ____________

Membrii:
BUDA IOAN ____________
ȚICLE AURICA ZORICA ____________

Secretar: POP REGHINA FLORINA ____________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.