MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Rezultatele la proba de interviu La examenul pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate II - topograf

26 Noiembrie 2018 231
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI

Rezultatele la proba de interviu
La examenul pentru ocuparea funcţiei contractuale de inspector de specialitate II - topograf

Având în vedere prevederile art. 31 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare
Nr crt. Funcţia contractuală vacantă Numele şi Prenumele candidatului Punctaj probă Rezultatul probei
1. Inspector specialitate II Oniga Bogdan Mihai 96, 33 puncte Admis

În conformitate cu art. 31 din Regulamentui – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până la data de 27 noiembrie 2018 ora 14.00.

Afişat astăzi, 26.11.2018 ora 14.00 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului

COMISIA DE EXAMINARE:

Preşedinte: Miholca Ionel ____________________

Membrii
Perhaița Gianina Simona ____________________
Lucaci Bogdan Corneliu ____________________

Secretar: Pop Aurica Eugenia ____________________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.