MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

Rezultatele la proba de interviu la examenul pentru ocuparea funcţiei contractuale de muncitor calificat III – muncitor întreținere

27 Noiembrie 2018 207
Având în vedere prevederile art. 31 din Regulamentui – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare
Nr. crt. Funcţia contractuală vacantă Numele şi Prenumele candidatului Punctaj probă Rezultatul probei
1. Muncitor calificat III Cosma Vasile 94,00 Admis

În conformitate cu art. 31 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până la data de 28 noiembrie 2018 ora 16.00.

Afişat astăzi, 27.11.2018 ora 16.00 la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE EXAMINARE:

Preşedinte: Miholca Ionel ____________________

Membrii
Perhaița Gianina Simona ____________________
Lucaci Bogdan Corneliu ____________________

Secretar: Pop Aurica Eugenia ____________________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.