MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

REZULTATUL PROBEI PRACTICE la examenului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat II – instalator apă, canal

27 Noiembrie 2018 205
În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei practice:
Nr. crt. Funcţia contractuală Numele şi prenumele candidatului Instituţia Punctaj probă  Rezultatul probei 
1.  Muncitor calificat II
Instalator apă, canal 
Bozga Gavril  Primăria comunei Groșii Țibleșului 88,00  admis 

Conform art. 28 alin. (3) lit. a) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului, respectiv până pe data de 28.11.2018, orele 11:00.

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 3.12.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

Afişat astăzi, 27.11.2018 la orele 11:00, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE EXAMINARE:

Preşedinte: Miholca Ionel ____________________

Membrii.
Perhaița Gianina Simona ____________________
Lucaci Bogdan Corneliu ____________________

Secretar: Pop Aurica Eugenia ____________________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.