MONITORUL OFICIAL LOCAL

Carieră

REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector specialitate II

26 Noiembrie 2018 229
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI


REZULTATUL PROBEI SCRISE
la examenului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector specialitate II

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare , comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:
Nr crt. Funcţia contractuală Numele şi prenumele candidatului Instituţia Punctaj probă Rezultatul probei
1. Inspector de specialitate II Oniga Mihai Bogdan Primăria comunei Groșii Țibleșului 90,33 admis

Conform art. 28 alin. (3) lit. a) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

În conformitate cu art. 31 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data afişării prezentului, respectiv până pe data de 27.11.2018, orele 12:30.

Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 3.12.2018, ora 9.00, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

Afişat astăzi, 26.11.2018 la orele 12:30, la sediul Primăriei comunei Groşii Ţibleşului.

COMISIA DE EXAMINARE:

Preşedinte: Miholca Ionel ____________________

Membrii.
Perhaița Gianina Simona ____________________
Lucaci Bogdan Corneliu ____________________

Secretar: Pop Aurica Eugenia ____________________
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.