MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui BURZO CRISTIAN-GABRIEL şi a d-rei PROȘENIC DANA-ROXANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.095 / 21.08.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 21.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui BURZO CRISTIAN-GABRIEL cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr.86, judeţul Maramureș, născut la data de 17.04.1993 în Orașul Târgu Lăpuș , judeţul Maramureș.
  • d-nei PROȘENIC DANA-ROXANA cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 231, judeţul Maramureș, născută la data de 13.05.1997 în Oraşul Târgu Lăpuș, județul Maramureș,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.