MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui COROIAN DAN şi a d-rei LUPU FABIANA-CODRUȚA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.088 / 07.08.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 7.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui COROIAN DAN cu domiciliul în Comuna Lăpuș, nr.636, judeţul Maramureș, născut la data de 7.08.1990 în Orașul Târgu Lăpuș, judeţul Maramureș.
  • d-nei LUPU FABIANA-CODRUȚA cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 349A, judeţul Maramureș, născută la data de 5.08.2000 în Oraşul Sânnicolau Mare, județul Timiș,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.