MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui HEREȘ IOAN şi a d-rei PROȘENIC ANAMARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.113 / 05.09.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 5.09.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui HEREȘ IOAN cu domiciliul în Comuna Suciu de Sus, nr.166 , judeţul. Maramureş, născut la data de 19.02.1983 în Orașul Târgu Lăpuș, judeţul Maramureş
  • d-nei PROȘENIC ANAMARIA cu domiciliul în Comuna Groşii Ţibleşului, nr. 240, judeţul Maramureş, născută la data de 3.08.1987 în Oraşul Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.