MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui HORȚ ALIN NICOLAE şi a d-rei PĂVĂLUC MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.070 / 17.07.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 17.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui HORȚ ALIN NICOLAE cu domiciliul în Municipiul Timișoara, Int. Orizont, nr. 2, bl. D8/2 , ap. 24 judeţul. Timiș, născut la data de 26.01.1992 înOrașul Tîrgu Lăpuș, judeţul Maramureş.
  • d-nei PĂVĂLUC MARIA cu domiciliul în Municipiul Timișoara, Int. Orizont, nr. 2 bl. D8/2 , ap. 24 , judeţul Timiș, născută la data de 09.12.1991 în Oraşul Tg. Lăpuş, judeţul Maramureş,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.