MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui MORAR CLAUDIU IOAN şi a d-rei MARE CRISTINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.076 / 24.07.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 24.07.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui MORAR CLAUDIU IOAN cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr.238 , judeţul Maramureș, născut la data de 30.08.1991 în Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş.
  • d-nei MARE CRISTINA cu domiciliul în Orașul Negrești-Oa , str. Victoriei bl. 38, et. 4, ap. 10, judeţul Satu Mare născută la data de 26.07.1986 în Oraşul Negrești-Oaș, Satu Mare,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.