MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui PETRENCIUC GAVRIL şi a d-rei DOBRE IULIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.104 / 28.08.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 28.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui PETRENCIUC GAVRIL cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 116, judeţul Maramureș, născut la data de 01.04.1995 în Muncicipiul Baia Mare, judeţul Maramureș.
  • d-nei DOBRE IULIANA cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 101, judeţul Maramureș, născută la data de 21.07.2003 în Municipiul Baia Mare, județul Maramureș
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.