MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui PETRUȚ MARIUS-GABRIEL şi a d-rei PERȚA MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.012 / 15.01.2020
 
PUBLICAŢIE
 

Astăzi 15.01.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui PETRUȚ MARIUS-GABRIEL cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 317, judeţul Maramureş, născut la data de 24.10.2001 în Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş
  • d-nei PERȚA MARIA cu domiciliul în Comuna Cupșeni. Sat Costeni , nr.121A, judeţul Maramureş, născută la data de 14.01.2002 în Orașul Târgu Lăpuș, judeţul Maramureş,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.