MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui PODEANU COSTEL şi a d-rei IONAȘ ANAMARIA-DORINA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.087 / 07.08.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 7.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui PODEANU COSTEL cu domiciliul în Comuna Ciocârlia, str. Lacului, nr.32 , judeţul Ialomița, născut la data de 28.08.1980 în Municipiul Constanța, judeţul Constanța.
  • d-nei IONAȘ ANAMARIA-DORINA cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 203, judeţul Maramureș, născută la data de 6.11.1983 în Oraşul Târgu Lăpuș, județul Maramureș,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.