MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui POP SIMION şi a d-rei TOMA MARIANA-AURELIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.159 / 19.12.2019
 
PUBLICAŢIE
 

Astăzi 19.12.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui POP SIMION cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr.18-B , judeţul Maramureș, născut la data de 27.07.1983 în Orașul Tg. Lăpuș, judeţul Maramureş.
  • d-nei TOMA MARIANA-AURELIA cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 18-B, judeţul Maramureș, născută la data de 24.10.1994 în Oraşul Tg. Lăpuș, județul Maramureș
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.