MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui ROPAN MARCEL-VIRGIL şi a d-rei POP ANCA-LUCIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.034 / 02.05.2019

PUBLICAŢIE

Astăzi 02.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  •   d-lui ROPAN MARCEL-VIRGIL cu domiciliul în Comuna Suciu de Sus, nr.497, judeţul. Maramureş, născut la data de 19.12.1991 în Oraşul Tîrgu Lăpuş, judeţul Maramureş
  • d-nei POP ANCA-LUCIA cu domiciliul în Comuna Groşii Ţibleşului, nr. 138, judeţul Maramureş, născută la data de 11.07.1997 în Oraşul Tîrgu Lăpuş, judeţul Maramureş,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.