MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui SENI VLĂDUȚ-ANDREI şi a d-rei POP MARIA-MIRABELA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.115 / 11.09.2019
 
PUBLICAŢIE
 

Astăzi 11.09.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui SENI VLĂDUȚ-ANDREI cu domiciliul în Orașul Târgu Lăpuș , str. Țibleșului, nr.3 ,sc. B, ap. 5 judeţul Maramureș, născut la data de 20.01.1989 în Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureș.
  • d-nei POP MARIA-MIRABELA cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr. 550, judeţul Maramureș, născută la data de 25.03.1994 în Municipiul Baia Mare ,județul Maramureș,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.