MONITORUL OFICIAL LOCAL

Publicaţii de căsătorie

Publicaţie de căsătorie a d-lui SUSA MIREL-DANIEL şi a d-rei FILIP FLORENTINA-MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI GROŞII ŢIBLEŞULUI
STARE CIVILĂ
NR. 10.025 / 22.01.2020
 
PUBLICAŢIE
 

Astăzi 22.01.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a:
  • d-lui SUSA MIREL-DANIEL cu domiciliul în Comuna Groșii Țibleșului, nr.687, judeţul Maramureș , născut la data de 26.06.1997 în Orașul Târgu Lăpuș , judeţul Maramureș.
  • d-nei FILIP FLORENTINA-MARIA cu domiciliul în Comuna Cupșeni , nr.119, judeţul Maramureș, născută la data de 03.06.2001 în Orașul Tîrgu Lăpuș, județul Maramureș,
În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă are cunoştinţă că alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la această căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la afişarea publicaţiei.

Ofiţer stare civilă delegat
POP REGHINA FLORINA
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.