MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 45 / 2020

58
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 45 / 2020
privind convocarea Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului în ședință extraordinară convocată de îndată

          Primarul comunei Groşii Ţibleşului
          Având în vedere prevederile art. 134 alin (2) și art. 134 alin.(4) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În temeiul art. 134 alin.(1) lit. ”a” din din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

          Art.1. Se convocă Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului în data de 02.04.2020 în şedinţă extraordinară convocată de îndată. Având în vedere starea de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, ședința se va ține în sistem de teleconferință începând cu ora 12:00.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Primăriei Comunei Groșii Țibleșului și se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş; 0
  • Membrii Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului.

PRIMAR
NICOLAIE BURZO
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
Gabriela – Sorina Manu
Groşii Ţibleşului
02.04.2020


Anexă la Dispoziția Primarului Comunei Groșii Țibleșului nr.45 din 02.04.2020


PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind ” Aprobarea solicitarii prelungirii pana la data de 19.06.2021 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 392/10.08.2017 in suma de 1.800.000 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 1.800.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA GROSII TIBLESULUI, JUDETUL MARAMURES”.

PRIMAR
NICOLAIE BURZO
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.