MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 55 / 2020

57
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 55 / 2020
privind convocarea Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului Primarul comunei Groşii Ţibleşului

          Având în vedere prevederile art. 133 alin (1) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În temeiul art. 134 alin.(1) lit. ”a” din din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

          Art.1. Se convocă Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului în data de 30.06.2020, orele 9:00, la sediul Primăriei comunei Groșii Țibleșului în şedinţă ordinară:
          Art.2. Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Primăriei Comunei Groșii Țibleșului și se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Membrii Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului.

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
Gabriela – Sorina Manu
Groşii Ţibleşului
23.06.2020


Anexă la Dispoziția Primarului Comunei Groșii Țibleșului nr. 55 din 23.06.2020


PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind ” Identificarea topografică a unui teren aparținând domeniului public al Comunei Groșii Țibleșului”
  2. Probleme curente.

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.