MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 69 / 2020

62
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 69 / 2020
          Primarul comunei Groşii Ţibleşului
 
          Având în vedere prevederile art. 133 alin (1) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În temeiul art. 134 alin. (1) lit. ”a” din din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

          Art.1. Se convocă Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului în data de 20.08.2020, orele 9:00, la sediul Primăriei comunei Groșii Țibleșului în şedinţă ordinară.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Primăriei Comunei Groșii Țibleșului și se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Membrii Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului.

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
Gabriela – Sorina Manu
Groşii Ţibleşului
13.08.2020
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.