MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 70 / 2020

58
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 70 / 2020
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral de pe raza comunei Groșii Țibleșului la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

          Primarul comunei Groșii Țibleșului
   
          Având în vedere prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora si ale HGR nr. 576/2020 privind aprobarea Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;
          În conformitate cu prevederile art.79 alin (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 pentru prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          Ținând cont de prevederile art. 155 alin.(1) lit.”a”,alin.(2) lit.”b” art. 196 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

          Art.1. Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Groșii Țibleșului la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pe panourile electorale amplasate în următoarele locații:
  1. Primăria comunei Groșii Țibleșului – Groșii Țibleșului, str. Principală, nr. 497
  2. Cămin cultural centru - Groșii Țibleșului, str. Principală, nr. 142
  3. Școala cu cls. I-IV veche Greble - Groșii Țibleșului, str. Principală, nr. 306
  4. Stația de autobuz din dreptul imobilului cu nr. 584, proprietar Pop Aurica

          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Institutia Prefectului – judetul Maramure
  • AEP Biroul Județean Maramureș
  • Se aduce la coștință publică prin afișare pe site-ul primăriei precum și la sediul instituției

PRIMAR,
Ing. BURZO NICOLAIE
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
MANU GABRIELA SORINA
Groșii Țibleșului
19.08.2020
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.