MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 71 / 2020

19
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 71 / 2020
privind convocarea Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului în ședință extraordinară convocată de îndată

          Primarul comunei Groşii Ţibleşului

          Având în vedere prevederile art. 134 alin (2) lit.”a” și art. 134 alin.(4) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În temeiul art. 134 alin.(1) lit. ”a” din din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

          Art.1. Se convocă Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului în data de 04.09.2020, orele 13:30, la sediul Primăriei comunei Groșii Țibleșului în şedinţă extraordinară convocată de îndată.
          Art.2. Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Primăriei Comunei Groșii Țibleșului și se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Membrii Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului.

PRIMAR
NICOLAIE BURZO
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
Gabriela – Sorina Manu
Groşii Ţibleşului
04.09.2020

 
Anexă la Dispoziția Primarului Comunei Groșii Țibleșului nr. 71 din 04.09.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind ” Rectificare de buget nr. 6 pe anul 2020

PRIMAR
NICOLAIE BURZO
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.