MONITORUL OFICIAL LOCAL

Dispozițiile Primarului

Dispoziţia nr. 81 / 2020

19
antet hcl disp
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUI PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 81 / 2020
privind convocarea Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului

          Primarul comunei Groşii Ţibleşului

          Având în vedere prevederile art. 133 alin (1) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În temeiul art. 134 alin.(1) lit. ”a” din din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

          Art.1. Se convocă Consiliul local al comunei Groşii Ţibleşului în data de 20.10.2020, orele 14:00, la sediul Primăriei comunei Groșii Țibleșului în şedinţă ordinară:
          Art.2. Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa la prezenta dispoziție.
          Art.3. Prezenta dispoziție se publică pe site-ul Primăriei Comunei Groșii Țibleșului și se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Membrii Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului.

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general
Gabriela – Sorina Manu
Groşii Ţibleşului
13.10.2020


Anexă la Dispoziția Primarului Comunei Groșii Țibleșului nr.81 din 13.10.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind ”Rectificare de buget nr. 8 pe anul 2020”
  2. Proiect de hotărâre privind ”Acordarea unui sprijin finaciar Bisericii Ortodoxe Groșii Țibleșului”
  3. Proiect de hotărâre privind ”Acordarea unui sprijin finaciar Bisericii Ortodoxe Strâmba”
  4. Proiect de hotărâre privind ”Acordarea unui sprijin financiar Bisericii Romano-Catolice Groșii Țibleșului”
  5. Proiect de hotărâre privind ”Desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale BEN CORLACIU Groşii Ţibleşului”
  6. Probleme curente.

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
© 2018 Primăria Comunei Groșii Țibleșului. All Rights Reserved.