Anunţuri / Comunicate
Art.1. Se aprobă închiderea temporară a circulației rutiere pe DC 19 Groșii Țibleșului – Botiza pe sectorul cuprins între km 0 – 13,5 limită UAT Botiza, pe perioada iernii 2019-2020 , respectiv de la data de 23.12.2019 la data de 01.04.2020.
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUINr. 100/21.01.2019 PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.01.2019 (proba scrisă), pentru pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului Având în…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI Nr. 99/21.01.2019 PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.01.2019 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului financiar contabil al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului Având în vedere prevederile…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUINr. 2316/20.12. 2018 ANUNŢ Comun Groşii Ţibleşului, cu sediul în Groşii Ţibleşului, nr. 497, jud. Maramureş, în baza art. 58 alin.(2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice…
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROŞII ŢIBLEŞULUINr. 2317/20.12.2018 ANUNŢ Comun Groşii Ţibleşului, cu sediul în Groşii Ţibleşului , nr. 497 , jud. Maramureş, în baza art. 58 alin.(2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei…
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului