Anunţuri / Comunicate
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI Nr. 2211 / 7.12.2018 PROCES VERBAL de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 17.12.2018 (proba scrisă), pentru ocuparea postului de inspector asistent – funcţie publică de execuţie din cadrul Compartimentului achiziții publice, management, programe al Primăriei comunei Groşii Ţibleşului
În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat…
În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (3) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare îngrade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat…
Având în vedere prevederile art. 31 din Regulamentui – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin…
Având în vedere prevederile art. 31 din Regulamentui – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/grosiitiblesului/public_html/templates/grosiitiblesului/html/com_k2/templates/default/category.php on line 95
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului