Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Groşii Ţibleşului pe anul 2014

Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Groşii Ţibleşului pe anul 2014, Nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014 şi Lista de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2014 au fost aprobate prin HOTĂRÂREA NR. 1/2014.


          A) Total venituri 10.762.230 lei din care:
 1. Cote defalcate din impozitul pe venit – 141.000 lei ;
 2. Cote defalcate din impozitul pe venit din cota de 18,5% - 184.000 lei;
 3. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor – 879.000 lei;
 4. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 184.000 lei;
 5. Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – 60.000 lei;
 6. Fonduri Europene Agricole de Dezvoltare Rurală – 9.000.000 lei;
 7. Venituri proprii – 259.500 lei.
         
          Disponibil al bugetului local din anii precedenţi 54.730 lei .

          B) Total cheltuieli 10.762.23 lei din care:
 1. Pe CAP. 51.02.00. – AUTORITĂŢI EXECUTIVE - se alocă suma de 848.200 lei din care:
  • Cheltuieli de personal – 314.000 lei;
  • Bunuri şi servicii – 160.500 lei;
  • Proiecte cu finanţare din FEN- 258.700 lei;
  • Cheltuieli de dezvoltare – 115.000 lei.
 2. Pe CAP. 55.02.00 – TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI – se alocă suma de 37.000 lei din care:
  • Dobânzi – 24.000 lei;
  • Comisioane – 13.000 lei.
 3. Pe CAP. 61.02.00 – ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ – se alocă suma de 15.000 lei din care:
  • Bunuri şi servicii – 15.000 lei.
 4. Pe CAP. 65.02.00. – ÎNVĂŢĂMÂNT – se alocă suma de 787.000 lei din care:
  • Cheltuieli de personal – 704.000 lei;
  • Bunuri şi servicii – 79.000 lei;
  • Burse – 4.000 lei.
 5. Pe CAP. 67.02.00 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – se alocă suma de 331.500 lei din care:
  • Bunuri şi servicii – 20.000 lei;
  • Subvenţie cămin cultural - 11.500 lei;
  • Proiecte cu finanţare din FEN – 300.000 lei.
 6. Pe CAP. 68.02.00 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ – se alocă suma de 785.300 lei din care:
  • Cheltuieli de personal – 92.000 lei;
  • Ajutoare sociale – 93.300 lei;
  • Proiecte cu finanţare din FEN – 600.000 lei.
 7. Pe CAP. 70.02.00 - LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – se alocă suma de 820.200 lei, din care:
  • Bunuri şi servicii – 20.200 lei;
  • Proiecte cu finanţare din FEN – 800.000 lei.
 8. Pe CAP. 74.02.00 – PROTECŢIA MEDIULUI – se alocă suma de 7.121.600 lei din care:
  • Bunuri şi servicii – 49.800 lei;
  • Proiecte cu finanţare din FEN – 7.071.800 lei.
 9. Pe CAP. 84.02.00 –TRANSPORTURI - se alocă suma de 16.430 lei din care:
  • Bunuri şi servicii – 6.430 lei;
  • Cheltuieli de dezvoltare – 10.000 lei.
 10. Pe CAP. 67.10.00. CĂMIN CULTURAL se alocă suma de 17.500 lei din care:
  • Bunuri şi servicii – 17.500 lei.
 11. Pe CAP. 83.10.00 – PĂŞUNI COMUNALE – se alocă suma de 160.000 lei din care:
  • Bunuri şi servicii – 160.000 lei.
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului