Comisii de specialitate din cadrul Consiliul local al Comunei Groşii Ţibleşului

I. COMISIA BUGET FINANŢE

 1. Miholca Valer – președinte
 2. Coroiu Viorica – secretar
 3. Gherghel Nicolae – membru
 4. Miholca Ionel – membru
 5. Miholca I. Gavril – membru


II. COMISIA JURIDICĂ, ÎNVĂŢĂMÂT, CULTURĂ, CULTE, FAMILIE, MUNCĂ, SPORT ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

 1. Bozga Claudiu – Dorin – președinte
 2. Miholca N. Gavril – secretar
 3. Ugorcsag Peter – membru


III. COMISIA AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM

 1. Petruț Valentin – președinte
 2. Cosma Viorel – secretar
 3. Marchiș Liviu – membru
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului