Dispoziţii ale primarului TOATE DISPOZIŢIILE
În această secţiune găsiţi Dispoziţiile emise de primarului Comunei Groşii Ţibleşului.

Dispoziţia nr. 109 /2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 109/2014
privind delimitarea secţiilor de votare în vederea desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

          Primarul comunei Groşii Ţibleşului

          Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 520/2014 prin care se stabileşte ziua de 2 noiembrie 2014, ca dată a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 şi ale H.G.R. nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014;
          În temeiul prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 63 alin.(2) şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

          Art.1. În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 pe teritoriul administrativ – teritorial al comunei Groşii Ţibleşului se delimitează 2 secţii de votare, după cum urmează:
          a) Secţia nr. 320 - de la nr.1 la nr.100, de la nr. 126 la nr.154 şi de la nr. 498 la nr. 811 cu sediul la Grădiniţa cu program normal Groşii Ţibleşului, nr.559;
          b) Secţia nr. 321 - de la nr. 101 la nr.125 şi de la nr. 155 la nr. 496, cu sediul la Şcoala cu cls. I-IV Greble, nr.416.
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Autoritatea Electorală Permanentă;
  • Cetăţenii comunei prin afişare.

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
AVIZAT
Secretar
Gabriela – Sorina Manu

Groşii Ţibleşului, 30.09.2014
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului