Dispoziţii ale primarului TOATE DISPOZIŢIILE
În această secţiune găsiţi Dispoziţiile emise de primarului Comunei Groşii Ţibleşului.

Dispoziţia nr. 108 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI
GROŞII ŢIBLEŞULUI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 108 / 2014
privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

          Primarul comunei Groşii Ţibleşului

          Având în vedere H.G.R. nr. 520/2014 prin care se stabileşte ziua de 2 noiembrie 2014, ca dată a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 şi ale H.G.R. nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014;
          În conformitate cu prevederile art. 41 alin.(1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 63 alin.(2) şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

          Art.1. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral de pe raza administrativ – teritorială a comunei Groşii Ţibleşului la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014, pe panourile electorale, amplasate în următoarele locaţii:
  1. Primăria comunei Groşii Ţibleşului – Groşii Ţibleşului, str. Principală, nr. 497;
  2. Cămin cultural centru – Groşii Ţibleşului, str. Principală, nr.142;
  3. Şcoala cu cls. I –IV veche Greble – Groşii Ţibleşului, str. Principală, nr. 306;
  4. Staţia de autobuz din dreptul imobilului cu nr. 584, proprietar Pop Aurica.
          Art.2. Prezenta se comunică cu:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Cetăţenii comunei prin afişare

PRIMAR
Ing. NICOLAIE BURZO
AVIZAT
Secretar
Gabriela – Sorina Manu

Groşii Ţibleşului, 22.09.2014
Vezi şi alte dispoziţii Dispoziţia nr. 109 /2014 »
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului