Hotărâri - 2019 ARHIVA DE HOTĂRÂRI
Hotărârea nr. 27 / 2019 - privind aprobarea cofinanţării cu 1 % a contractului de Asistenţă Tehnică "Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020"
Hotărârea nr. 26 / 2019 - privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
Hotărârea nr. 25 / 2019 - privind rectificare de buget nr. 4 pe anul 2019
Hotărârea nr. 24 / 2019 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Groşii Ţibleşului în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale BEN CORLACIU Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 23 / 2019 - privind aprobarea modificarii Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș
Hotărârea nr. 22 / 2019 - privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Groşii Ţibleşului
Hotărârea nr. 21 / 2019 - privind rectificare de buget nr. 3 pe anul 2019
Hotărârea nr. 20 / 2019 - privind rectificare de buget nr. 2 pe anul 2019
Hotărârea nr. 19 / 2019 - privind alegerea unui preşedinte de şedinţă
Hotărârea nr. 18 / 2019 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxă Strâmba
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului