Transparenţă decizională
privind aprobarea debranșării /rebranșării și a tarifelor de debranșare/rebranșare pentru utiliztorii restanțieri la serviciul de alimentare cu apă și canalizare de pe raza comunei Groșii Țibleșului
Lista tuturor funcţiilor din cadrul Primăriei Comunei Groşii Ţibleşului şi drepturile salariale stabilite conform Legii 153/2017
Lista tuturor funcţiilor din cadrul Primăriei Comunei Groşii Ţibleşului şi drepturile salariale stabilite conform Legii 153/2017.
Copyright © Primaria Groşii Ţibleşului